Top

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene Termen


A. De Organisatie:


BizAcademy

Pieter Appelplein 13

1141 XN - MonnickendamB. Bezoeker:

Iedere persoon die een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van de door de Organisatie te organiseren Workshop ‘Ontdek Je Godinnenkracht’.


C. Entreebewijs:

Het door de Organisatie uitgegeven toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot de door de Organisatie georganiseerde Workshop ‘Ontdek Je Godinnenkracht'. Het entreebewijs is een uitgeprinte aankoopbewijs (factuur) die bij de online betaling wordt ontvangen door de aankoper via e-mail. Het entreebewijs geeft toegang tot de Workshop op zaterdag 12 maart.


LET OP: Bij verhindering of annulering volgt geen restitutie. Wel kan het entreebewijs worden overgedragen aan een ander persoon. Geef de nieuwe deelnemer op via contact@iborazant.nl.


D. Evenement:

De door de Organisatie georganiseerde Workshop ‘Ontdek Je Godinnenkracht' op 12 maart 2016.


E. Locatie:

De locatie van de ‘Ontdek Je Godinnenkracht’ Workshop is:

Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20-22
2636 AX Schipluiden (nabij Delft)
Telefoon: 015 - 380 18 40

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.